Wysyłamy silne zielone przesłanie

W świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi i niedoborem zasobów, nowe pomysły i środki są również wymagane w branży budowlanej i opakowaniowej.

Dla nas, jako firmy, ważne jest nie tylko rentowne działanie, ale także aktywny wkład w społeczeństwo, ekologię, gospodarkę i postawy społeczne”, potwierdza Harald Kogler.

Zrównoważone działania opierają się na trzech podstawowych obszarach:
Temat „REspect” wskazuje nie tylko na odpowiedzialność ekologiczną, ale także na przyjazne rodzinie warunki pracy w firmie.
Ostrożne korzystanie z zasobów i redukcja zużycia paliw kopalnych są podkreślane pod hasłem „REduce”.
Kolejnym szczególnym tematem jest obszar „REcycle

REspect

REuse

REcycle