Wyższe gęstości materiałów, na przykład na powierzchnie nośne, umożliwiają układanie ciężkich produktów i dają wiele korzyści w logistyce magazynowej. Części do ochrony osobistej są również formowane z materiałów o większej gęstości w niektórych punktach lub w określonych obszarach, aby spełnić specjalne wymagania. Ponadto stosowanie różnych gęstości w jednej części oznacza również, że można zrezygnować z konieczności stosowania dodatkowego poszycia, takiego jak drewno.