Produkcja PS

PS – polistyren w postaci folii bądź płyt jest używany w procesie termoformowania. Termoformowanie jest procesem, w którym z płaskich folii lub płyt, podgrzanych wstępnie do określonej temperatury, formuje się produkty o kształtach zgodnych ze specyfikacją klienta.

 

Podczas termoformowania mamy do czynienia z dwiema podstawowymi operacjami: ogrzewaniem folii bądź płyty PS i formowaniem. Ogrzewanie elektryczne zapewniają promienniki zlokalizowane po jednej lub obu stronach poddanego obróbce materiału. Czas ogrzewania wymagany do uzyskania odpowiednio miękkiego półfabrykatu zależy od rodzaju polimeru, grubości i koloru. Ogrzany materiał pozycjonuje się na formie i schładza, aby uzyskać odpowiedni kształt.

 

Dzięki zaawansowanej znajomości technologii termoformowania PS i wtrysku EPS jesteśmy w stanie połączyć te produkty w jedną całość.

 

Technologia termoformowania PS jest używana przy produkcji opakowań, kształtek technicznych, płyt podłogowych jak i produktów wielkogabarytowych.

  • Produkcja PS
  • Produkcja PS

HIRSCH Porozell Sp. z o.o.


 

Siedziba we Wrocławiu
ul. Kiełczowska 54
51-317 Wrocław
tel. +48 71 784 79 50
fax +48 71 784 79 55 
Oddział w Łodzi
ul. Dostawcza 13
93-231 Łódź
tel. +48 42 254 26 50
fax +48 42 254 25 52 
office.polen@hirsch-gruppe.com