Polityka firmy

EPS jest materiałem o wielkich korzyściach dla środowiska w porównaniu do innych podobnych materiałów. Zużyte kształtki EPS są w pełni poddawane recyklingowi lub są spalane w spalarniach odpadów całkowicie bez zużycia energii i nie tworzą pozostałości. W składowiskach wód gruntowych EPS jest całkowicie neutralny.

 

Surowiec składający się w 98% z powietrza
Jedynie w 2% są wykonane z neutralnych substancji polistyrenu i węglowodorów.

 

Produkcja bez szkodliwych dodatków
Ani w produkcji ani w przetwórstwie polistyrenu nie były ani nie są używane szkodliwe freony (CFC) lub plastyfikatory.

 

Stosowany w żywności
Kształtki z EPS służą także jako opakowania na żywność np. pojemniki do przewozu ryb, czy warzyw, natomiast z polistyrenu powstają np. pojemniki na jogurty.

 

Bilans ekologiczny mówi za siebie
Jeśliby chciano zastąpić części EPS tekturą, papierem lub drewnem, wzrosłoby wykorzystanie surowców o 560%, do 215% zapotrzebowanie na energię oraz do 150% ilość wywozu śmieci w stosunku do rzeczywistego wzrostu wartości.

Szczególnie w porównaniu do tektury falistej używanej, jako materiał amortyzujący jest porównywalny w funkcjonalności do EPS jednakże jej wkład w zanieczyszczenia powietrza i wody, zużycie energii i efekt cieplarniany jest od 3 do 25 razy większy.

EPS jest w centrum naszych działań, dlatego wiemy jak wiele przynosi korzyści dla środowiska naturalnego w przeciwieństwie do innych porównywalnych materiałów. Od wielu lat skupiamy się na intensywnym dalszym rozwoju korzyści płynących z używania tego materiału i znalezieniu nowych obszarów jego zastosowań. Istotą dalszego rozwoju technologii produkcji EPS jest optymalizacja zużycia energii, dbałość o zasoby i trwałość maszyn przez nas produkowanych.

 

Opierając się na ekologicznych korzyściach płynących z zastosowania EPS, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia strategii zrównoważonego rozwoju, która obejmuje społeczną i kulturową odpowiedzialność. Warunkiem naszego sukcesu są nasi ludzie, którzy kształtują naszą firmę z uwzględnienie ich umiejętności, wiedzy, postawy i wyznawanych wartości.

 

Chcemy budować długoterminowe, oparte na zaufaniu, relacje biznesowe z klientami oraz rozwijać  techniczne, gospodarcze, ekologiczne i socjalne ramy współpracy.

 

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój potwierdza Nagroda Prezesa Rady stanu w zakresie badań trwałych inwestycji jednej z wiodących na świecie agencji ratingowych. Oznacza to, że  w 2009 roku Hirsch Servo był wiodącą firmą w swojej branży.

Grupa HIRSCH Servo dokumentuje swoje zobowiązanie do poszanowania podstawowych wartości w codziennych kontaktach z ludźmi we własnym Kodeksie Etyki. Nie toleruje się naruszania podstawowych zasad szacunku w relacjach z kolegami i partnerami biznesowymi, likwidując wszelkie formy dyskryminacji. Odpowiedzialność, uczciwość i prawość znajdują się na pierwszym planie - w kontakcie z innymi firmami, środowiskiem, bezpieczeństwem i zdrowiem innych osób.

 

Pobierz: Ethik-Kodex HIRSCH Servo Gruppe

 

Etycznie uzasadnioną oceniana jako potencjał dla przyszłego wzrostu, jest także analiza etyki wg INVERA Investment Ethics Research & Advisory AG.

 

Pobierz: Résumé der Ethik-Analyse

 

Grupa HIRSCH Servo podkreśliła swój cel zrównoważonej wartości oraz zwiększenia zysków w publikacji pierwszego raportu o zrównoważonym rozwoju w marcu 2006. Aby podkreślić wagę tematu publikujemy następujące aspekty w naszym rocznym sprawozdaniu z działalności przedsiębiorstwa (do pobrania w zakładce Investor Relations). Poniższy link do pliku w formacie PDF należy odczytać w programie Adobe Reader.
Pobierz

HIRSCH Porozell Sp. z o.o.


 

Siedziba we Wrocławiu
ul. Kiełczowska 54
51-317 Wrocław
tel. +48 71 784 79 50
fax +48 71 784 79 55 
Oddział w Łodzi
ul. Dostawcza 13
93-231 Łódź
tel. +48 42 254 26 50
fax +48 42 254 25 52 
office.polen@hirsch-gruppe.com